Ardooie

Ardooie

Potentieel
Ingeschreven
Belgische kiezers
EU-kiezers
Kiezers van buiten EU
Totaal (ingeschr.)

Legende: I: Ingeschreven, P: Potentieel, M: Mannen, V: Vrouwen

Land Pays Potentieel M V M/V % Ingeschrevenen M V M/V % % Ingeschrevenen EU
Argentinië Argentine 1 1 0
0 0 0
non-EU
Bulgarije Bulgarie 3 2 1
0 0 0
EU
Congo (Volksrep.) Congo (Rép. pop du) 1 0 1
0 0 0
non-EU
Denemarken Danemark 1 0 1
0 0 0
EU
Duitsland (Bondsrep.) Allemagne (Rép.féd.) 5 0 5
1 0 1
EU
Filipijnen Philippines 2 0 2
0 0 0
non-EU
Frankrijk France 9 6 3
1 1 0
EU
India Inde 1 1 0
0 0 0
non-EU
Iran (Islamitische Republiek) Iran (République Islamique d') 2 1 1
0 0 0
non-EU
Italië Italie 2 1 1
0 0 0
EU
Kameroen Cameroun 1 0 1
0 0 0
non-EU
Kazachstan Kazakhstan 1 1 0
0 0 0
non-EU
Kosovo Kosovo 1 1 0
0 0 0
non-EU
Kroatië Croatie 2 1 1
0 0 0
EU
Marokko Maroc 3 1 2
0 0 0
non-EU
Myanmar (Unie van) Myanmar (Union de) 1 0 1
0 0 0
non-EU
Nederland Pays-Bas 13 9 4
1 1 0
EU
Polen ( Rep. ) Pologne ( Rép. ) 82 46 36
0 0 0
EU
Portugal Portugal 4 3 1
0 0 0
EU
Roemenië Roumanie 57 41 16
0 0 0
EU
Senegal Sénégal 3 2 1
0 0 0
non-EU
Slowakije Slovaquie 2 0 2
0 0 0
EU
Spanje Espagne 5 3 2
0 0 0
EU
Staatloos Apatride 1 1 0
0 0 0
non-EU
Tsjechische Republiek République Tchèque 1 1 0
0 0 0
EU
Tunesië Tunisie 3 2 1
0 0 0
non-EU
van Afghaanse herkomst d'origine afghane 1 0 1
0 0 0
non-EU
Verenigd Koninkrijk Royaume-Uni 2 2 0
0 0 0
EU
Verenigde Staten van Amerika Etats-Unis d'Amérique 2 0 2
0 0 0
non-EU