Florenville

Florenville

Potentieel
Ingeschreven
Belgische kiezers
EU-kiezers
Kiezers van buiten EU
Totaal (ingeschr.)

Legende: I: Ingeschreven, P: Potentieel, M: Mannen, V: Vrouwen

Land Pays Potentieel M V M/V % Ingeschrevenen M V M/V % % Ingeschrevenen EU
Australië Australie 1 0 1
0 0 0
non-EU
Azerbeidzjan Azerbaïdjan 1 0 1
0 0 0
non-EU
Brazilië Brésil 1 0 1
0 0 0
non-EU
Burundi Burundi 1 0 1
0 0 0
non-EU
Canada Canada 1 1 0
1 1 0
non-EU
China Chine 2 1 1
0 0 0
non-EU
Denemarken Danemark 1 0 1
1 0 1
EU
Frankrijk France 188 90 98
69 30 39
EU
Griekenland Grèce 8 4 4
6 3 3
EU
Italië Italie 15 11 4
4 4 0
EU
Kroatië Croatie 1 1 0
0 0 0
EU
Libanon Liban 2 2 0
0 0 0
non-EU
Luxemburg (Groot-Hertogdom) Luxembourg (Grand-Duché) 11 6 5
4 2 2
EU
Madagaskar Madagascar 1 0 1
1 0 1
non-EU
Marokko Maroc 2 1 1
0 0 0
non-EU
Nederland Pays-Bas 22 8 14
5 3 2
EU
Polen ( Rep. ) Pologne ( Rép. ) 2 0 2
0 0 0
EU
Portugal Portugal 2 2 0
1 1 0
EU
Roemenië Roumanie 4 1 3
0 0 0
EU
Rwanda (Rep.) Rwanda (Rép.) 3 1 2
0 0 0
non-EU
Servië Serbie 1 0 1
0 0 0
non-EU
Servië en Montenegro Serbie-et-Monténégro 1 1 0
0 0 0
non-EU
Slowakije Slovaquie 1 0 1
0 0 0
EU
Spanje Espagne 2 1 1
1 1 0
EU
Thailand Thaïlande 1 0 1
0 0 0
non-EU
Togo Togo 1 0 1
0 0 0
non-EU
Turkije Turquie 2 1 1
0 0 0
non-EU
van Burundese herkomst d'origine burundaise 1 0 1
0 0 0
non-EU
Verenigde Staten van Amerika Etats-Unis d'Amérique 2 0 2
1 0 1
non-EU
Vluchteling Réfugié 2 1 1
0 0 0
non-EU